แถบมาตรา

  • Angle Steel

    เหล็กฉาก

    การอัดรีดเป็นวัตถุที่มีรูปทรงบางอย่างที่ทำจากเหล็กหรือเหล็กกล้า และวัสดุที่มีความแข็งแรงและความเหนียวบางอย่าง (เช่น พลาสติก อะลูมิเนียม ใยแก้ว ฯลฯ) ผ่านการรีด การรีด การหล่อ และกระบวนการอื่นๆ

    การจำแนกประเภทของเหล็กส่วน: ตามคุณภาพการหลอมที่แตกต่างกันของเหล็ก เหล็กส่วนแบ่งออกเป็นเหล็กส่วนธรรมดาและเหล็กส่วนคุณภาพสูงตามแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์โลหะในปัจจุบัน เหล็กส่วนธรรมดาแบ่งออกเป็นเหล็กส่วนใหญ่ เหล็กส่วนกลาง และเหล็กส่วนเล็กตามรูปร่างของส่วน เหล็กส่วนธรรมดาสามารถแบ่งออกเป็น I-beam เหล็กช่อง เหล็กมุม เหล็ก H-section เหล็กกลม ฯลฯ